FAQs Complain Problems

७४/७५

कार्यलय सहयोगी पदको लागी अन्तर्वाताको सूचना।

स्वास्थ्य चौकीको लागी कार्यालय सहयोगी को अन्तरवार्ताको मिति २०७५।०८।११ गते स्थगित भई मिति २०७५।०८।१२ गते हुने भएको जानकारी गराईन्छ ।

Pages