FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

२०८०/०८१ 04/10/2024 - 20:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

२०८०/०८१ 04/03/2024 - 12:42

स्यानेटरी प्याड बनाउने मेशिन खरिद सम्बन्धी दरभाउको सूचना

२०८०/०८१ 03/15/2024 - 13:51

NOTICE OF INVITATION FOR ELECTRONIC BID - RANGPUR BAZAR

२०८०/०८१ 03/04/2024 - 10:45

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०८०/०८१ 03/03/2024 - 14:48

Notice of Invitation for Electronic Bid

२०८०/०८१ 02/29/2024 - 17:12

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

२०८०/०८१ 02/16/2024 - 15:43 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

दर भाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

२०८०/०८१ 01/29/2024 - 14:15 PDF icon दर भाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

Notice of Inviation for Sealed Quotation

२०८०/०८१ 01/23/2024 - 15:10 PDF icon Notice of Inviation for Sealed Quotation

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन (एमबुलेन्स) खरिद सम्बन्धी सूचना

२०८०/०८१ 01/19/2024 - 11:39 PDF icon TechnicalSpecifications

Pages