FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०८० २०८०/०८१ 12/29/2023 - 14:17 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०८०
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७९ ७९/८० 01/24/2023 - 16:35 PDF icon पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सहकारी ऐन
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७९ ७९/८० 01/24/2023 - 14:20 PDF icon पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७९
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 07/27/2022 - 10:36 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६ ७६/७७ 12/19/2019 - 14:10 PDF icon राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम-सञ्चालन कार्यविधि-नियमावली-पहिलो संसोधन २०७५ ७६/७७ 12/06/2019 - 14:27 PDF icon प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम-सञ्चालन कार्यविधि-नियमावली-पहिलो संसोधन २०७५
आर्थिक ऐन २०७६- पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका ७६/७७ 08/16/2019 - 10:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६- पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७५/७६ 05/20/2019 - 12:27 PDF icon पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/20/2019 - 12:25 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 12:09 PDF icon पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

Pages