FAQs Complain Problems

आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम

आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम
आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७७ असार १० गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा गा.पा. अध्यक्ष श्री हरिनारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा  आ.व २०७७/०७८  को लागि निति तथा कार्यक्रम गा.पा उपाध्यक्ष श्री ममता महतो ज्यूबाट सबै वडाका वडा अध्यक्ष, गाउँकार्यपालिका सदस्यहरु ,गाँउ सभा  सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र  गा.पाका कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु , पत्रकारहरु ल्गायतको उपस्थितिमा प्रस्तुत गरियो । उक्त निति तथा कार्यक्रमको विस्तृत वक्त्तव यस संगै संलग्न राखिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: