FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७९ असार १० गते शुक्रबारको दिन  वडा नं. ४ स्थित श्री गुदरबाबाको मन्दिर परिसरमा आ.व २०७९/०८० को निती तथा कार्यक्रम गा.पा अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा समपन्न गरियो ।

आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७८ असार २४ गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा  गा.पा अध्यक्ष श्री हरिनारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा अतिथि उपाध्यक्ष ज्यू, सबै वडाका अध्यक्ष ज्यू, गाउँकार्यपालिका सदस्य ज्यू, गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु, कर्मचारीहरु, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायतका उपस्थितिमा गा

आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७७ असार १० गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा गा.पा.

Pages